ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι είναι εκπαιδευτική ρομποτική?

Εκπαιδευτική ρομποτική είναι η διαδικασία εκμάθησης τεχνολογικών και θετικών μαθημάτων όπως είναι η μηχανική φυσική τα μαθηματικά πληροφορική μέσω βιωματικών μαθημάτων,  την χρήση σύγχρονων μέσων εκπαίδευσης όπως είναι ηλεκτρονικός υπολογιστής εκπαιδευτικά πακέτα ρομποτικής και γλώσσες προγραμματισμού.

Πώς γίνεται το μάθημα?

Το μάθημα της εκπαιδευτικής ρομποτικής ξεκινάει πάντα με ένα προβληματισμό και τα παιδιά σκέφτονται λύσεις πού μπορούμε ειδοποιήσουν.

Ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να τριφτούν με προβλήματα που πηγάζουν από την καθημερινότητα και τον κόσμο

Απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις από το παιδί?

Όχι δεν χρειάζεται γιατί το πρόγραμμα σπουδών της Ακαδημίας ρομποτικής χωρίζεται σε αρχάρια και προχωρημένα τμήματα, με τον τρόπο αυτό τα παιδιά μπορούν να εγγραφούν στα εργαστήρια οποιαδήποτε στιγμή του έτους

Σε ποιο τμήμα θα εγγραφεί το παιδί μου?

Μία καλημέρα από δικής του πολιτιστικού πάρκου έχει ετοιμάσει παιχνίδια με σενάρια για τους μικρούς μας φίλους έτσι ώστε να εντοπίσουμε το γνωστικό επίπεδο τους.

Σκοπός των παιχνιδιών αυτών είναι να έχουμε εικόνα του μαθητή και να ξέρουμε σε ποιο τμήμα να κάνει εγγραφή.