Εργαστήριο Β

Εργαστήριο Ρομποτικής για παιδιά Γ & Δ δημοτικού

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι τα παιδιά στην τετάρτη δημοτικού κάνουν μία κοιλιά. Η εκπαιδευτική ρομποτική έρχεται να βοηθήσει τα παιδιά και να τα ξεκολλήσει δίνοντάς τους κίνητρα και λύνοντας τις απορίες τους.


Ο τρίτος κύκλος εργαστηρίων αφορά παιδιά τρίτης και τετάρτης δημοτικού και εισάγει τα παιδιά στη ρομποτική με σκοπό την εξέλιξη των μαθητών στις κατασκευές και τον προγραμματισμό.

Σε αυτό τον κύκλο μαθημάτων τα παιδιά θα υλοποιούν αυτοτελές κατασκευές και προγράμματα για την λειτουργία τον ρομπότ.

Δεν θα λείπουν βέβαια και τα ανοιχτά project που δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους και το ομαδικό πνεύμα.


Ο τέταρτος κύκλος εργαστηρίων είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να εμπνεύσει και να βοηθήσει τα παιδιά να λύσουν αληθινά προβλήματα και να προτείνουν λύσεις για σοβαρά θέματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σημαντικό ρόλο έχουν οι κοινωνικές δεξιότητες (συνεργασία, διαχείριση ομάδας). ο τρόπος διεξαγωγής του εργαστηρίου είναι εμπνευσμένος από διαγωνισμός ρομποτικής πανελληνίου και παγκόσμιου επιπέδου.


Κάθε κύκλος εργαστηρίων αποτελείται από 12 εργαστηριακά μαθήματα 90 λεπτών και συνολικής διάρκειας 4 μηνών.